Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายธีระพงษ์ มีศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา นำข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่เเขวงทางหลวงชนบทพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี อีกทั้งกิจกรรมในครั้งนี้มีข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธีด้วย
Scroll Up Skip to content