Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

 

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content